Scholing

Het NAD biedt de mogelijkheid aan verschillende disciplines om stage te lopen en bekijkt graag met geïnteresseerden de mogelijkheid daartoe. Neem contact op met davos@nadavos.nl

Het NAD verzorgt in samenwerking met opleiders in Nederland, voor longartsen in opleiding het onderdeel hooggebergte behandeling in de verdiepingsstage ernstig astma.

Rondom het Nederlands Astmacentrum vinden regelmatig symposia en scholingen plaats. Bij veel van deze symposia is het Nederlands Astmacentrum zelf betrokken doordat de scholing in opdracht van het NAD wordt georganiseerd of doordat er intensief bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van de cursus of bij de uitvoer van de cursus. Ook bij scholingen in Nederland zijn regelmatig experts vanuit het NAD betrokken.

Zo wordt er voor de volgende doelgroepen scholing georganiseerd:

De inhoudelijke organisatie van de scholingen liggen bij verschillende partijen, zoals het NAD zelf, Stichting Rotterdam-Leeuwarden expertise obstructieve longziekten, Stichting RoLeX, NVLA, LVMP e.d.
Logistiek ligt de organisatie bij Margreet van Roest organiseert en regelt v.o.f. www.morganiseren.nl, margreet@morganiseren.nl
Het (long)verpleegkundigensymposium wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Vereniging Nederland-Davos.

Uitnodiging

Voor (kinder)longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten , praktijkondersteuners en verpleegkundigen met het aandachtsgebied astma tot deelname aan het
Longverpleegkundigen Symposium 2019 ASTMA ON TOP

Het Nederlands Astmacentrum Davos nodigt u uit voor het symposium over de diagnostiek en behandeling van moeilijk te behandelen en ernstig astma.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de astma zorg en research, er komen steeds meer veelbelovende biologicals en niet medicamenteuze behandelmogelijkheden beschikbaar. Maar wie komt daarvoor in aanmerking en hoe wordt de indicatie gesteld. Precision medicine, treatable traits, astma en eczeem, voedingsallergie, saneren, stem bevrijden, lastige lieden, onderwerpen die ons in het astmacentrum en u in Astma-Nederland bezig houden, zullen aan bod komen.

Op dit moment worden vooral volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar behandeld in het NAD. Als symposium commissie denken we toch dat dit programma voor zowel long- als kinderlongverpleegkundigen geschikt is. Er zijn geen onderwerpen die gebaseerd zijn op de zorg voor kleine kinderen, maar wel op jeugd en jong volwassenen. Juist omdat de meeste onderwerpen in workshops worden behandeld, kunnen we goed op uw vragen en praktijkproblemen ingaan. Neem dus uw “moeilijke patiënten” virtueel mee naar Davos.

Kortom: een symposium waarin uw werk met patiënten met astma centraal staat, met een gevarieerd en intensief programma dat is toegesneden op uw praktijk, in de wetenschap dat uw kijk op de patiënt en uw communicatie met de patiënt
cruciaal zijn.

We nodigen u daarom van harte uit voor dit symposium.
Patiënten met astma verdienen uw topzorg.

Voor meer informatie over het programma en over het aanmelden ga naar onderstaande website.
www.Astmaontop.nl

Graag tot ziens in Davos!
Het team van het Nederlands Astmacentrum

Heeft u een vraag? Wij staan u graag te woord.